Từ số lượng chỉ có 2 nhà phân phối, với ký kết hợp tác ngày 10.7, CPG sẽ có tổng cộng 4 nhà phân phối tại thị trường Việt Nam mà hai nhà phân phối mới là Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Toàn Thịnh Phát và Cty CP TMKTDV Tấn Đức ngoài 2 nhà phân phối hiện hữu là Trường Lộc và Nguyễn Huy ở miền Bắc. Đây là một bước đi mang tính chiến lược của CPG nhằm tạo độ phủ rộng về cung cấp và phân phối ra miền Trung và miền Nam của CPG để cạnh tranh vớim các đối thủ trên thị trường.

CPG là một tập đoàn chuyên thiết kế, sản xuất động cơ và hệ thống phát điện hiện diện tại gần 190 quốc gia trong đó động thái mới nhất tại cho thấy CPG muốn thúc đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Việt Nam với việc đặt trọng tâm vào dòng sản phẩm máy phát điện kVA thấp (17-350kVA).